Overclock.pl » Testy i recenzje » Zasilacze na wagę złota

Thermaltake Toughpower Grand TPG-850M2012-06-15 09:00:00 |  Łukasz Sierant (sido107)

Zasilacze na wagę złota - test Thortech Thunderbolt 850 W Plus, Thermaltake Toughpower Grand TPG-850M, Cooler Master Silent Pro Hybrid 850 W, Antec High Current Pro 850 WThermaltake posiada w swojej ofercie wiele modeli zasilaczy, w ostatnim czasie wprowadził modele Toughpower Grand. Charakteryzują się one wysoką sprawnością potwierdzoną certyfikatem 80PLUS Gold, jedną mocną linią +12 V oraz niecodziennym designem. W niniejszym teście będziemy mieli okazję bliżej się przyjrzeć jednostce o mocy 850 W.

 

 

 

Dane techniczne

Zasilacze na wagę złota - test Thortech Thunderbolt 850 W Plus, Thermaltake Toughpower Grand TPG-850M, Cooler Master Silent Pro Hybrid 850 W, Antec High Current Pro 850 W

 • Zasilacze na wagę złota - test Thortech Thunderbolt 850 W Plus, Thermaltake Toughpower Grand TPG-850M, Cooler Master Silent Pro Hybrid 850 W, Antec High Current Pro 850 WCertyfikat 80Plus Gold wydajność od 87% do 93%. 
 • Dostępność całej mocy na linii +12 V (850W, 71 A). 
 • Modularne okablowanie. 
 • Gwarancja utrzymania pełnej mocy w temperaturze otoczenia 50 stopni Celsjusza. 
 • Zastosowanie japońskich kondensatorów o niskim ESR certyfikowanych do 105 stopni Celsjusza. 
 • Obsługa wielordzeniowych procesorów INTEL i AMD. 
 • 140 mm wentylator z podwójnym łożyskiem kulkowym oraz specjalnie zaprojektowanymi łopatkami w kształcie kwiatu ma zapewnić niski poziom hałasu oraz długą żywotność. 
 • Technologia FanDelayCool, która sprawia, że po wyłączeniu wentylator nadal działa przez 15-30 sekund, by zapewnić odpowiednie chłodzenie wszystkich elementów. 
 • Konstrukcja PCB zawierająca 3 uncje miedzi, co pozwala zmniejszyć emisję ciepła oraz zwiększyć wydajność. 
 • Zastosowanie topologii Double-Forward oferuje wysoką wydajność oraz wysoką niezawodność. 
 • Certyfikat NVIDIA SLI. 
 • Wsparcie dla kart graficznych ATI Crossfire.
 • Certyfikaty bezpieczeństwa: CUL, TUV, CE, FCC, UL, BSMI I GOST.

 

Zawartość opakowania

Zasilacz dotarł do nas w dużym pudle utrzymanym w czarno-złotej tonacji.

Zasilacze na wagę złota - test Thortech Thunderbolt 850 W Plus, Thermaltake Toughpower Grand TPG-850M, Cooler Master Silent Pro Hybrid 850 W, Antec High Current Pro 850 W

Zasilacze na wagę złota - test Thortech Thunderbolt 850 W Plus, Thermaltake Toughpower Grand TPG-850M, Cooler Master Silent Pro Hybrid 850 W, Antec High Current Pro 850 W

Zasilacze na wagę złota - test Thortech Thunderbolt 850 W Plus, Thermaltake Toughpower Grand TPG-850M, Cooler Master Silent Pro Hybrid 850 W, Antec High Current Pro 850 W

Na kartonie znajdziemy wiele informacji technicznych, listę posiadanych certyfikatów, a także zastosowanych technologii. Informacji jest tyle, że zabrakło miejsca, więc część informacji umieszczono pod "klapką".

Zasilacze na wagę złota - test Thortech Thunderbolt 850 W Plus, Thermaltake Toughpower Grand TPG-850M, Cooler Master Silent Pro Hybrid 850 W, Antec High Current Pro 850 W

Zasilacze na wagę złota - test Thortech Thunderbolt 850 W Plus, Thermaltake Toughpower Grand TPG-850M, Cooler Master Silent Pro Hybrid 850 W, Antec High Current Pro 850 W

Zasilacz zapakowano w piankowe pudło. Został on dodatkowo owinięty materiałem z logo producenta. Znajdziemy także modularne okablowanie, kabel zasilający oraz inne dodatki.

Zasilacze na wagę złota - test Thortech Thunderbolt 850 W Plus, Thermaltake Toughpower Grand TPG-850M, Cooler Master Silent Pro Hybrid 850 W, Antec High Current Pro 850 W

Wyposażenie jest bogate i oprócz zasilacza dostajemy:

 • Modularne okablowanie oraz torbę do ich przechowywania,
 • Kabel zasilający,
 • Cztery czarne śrubki do mocowania zasilacza,
 • Plastikowe opaski do porządkowania kabli,
 • Gumowe podkładki antywibracyjne,
 • Instrukcja obsługi.

 

Budowa i wygląd

Zasilacze na wagę złota - test Thortech Thunderbolt 850 W Plus, Thermaltake Toughpower Grand TPG-850M, Cooler Master Silent Pro Hybrid 850 W, Antec High Current Pro 850 W

Zasilacz ma dość niecodzienny wygląd, wszystkie rogi są zaokrąglone, natomiast wkoło obudowy dodano gustowny czerwony pasek. Całość pomalowano na czarny matowy kolor o lekko chropowatej fakturze. Do obudowy przytwierdzono na stałe takie przewody jak:

 • ATX12V 24-pin,
 • EPS12V 8-pin,
 • EPS12V 4+4-pin.

Zasilacze na wagę złota - test Thortech Thunderbolt 850 W Plus, Thermaltake Toughpower Grand TPG-850M, Cooler Master Silent Pro Hybrid 850 W, Antec High Current Pro 850 W

Grill jak i tył jest wykonany z perforowanej blachy, wykonanej na kształt plastra miodu.

Zasilacze na wagę złota - test Thortech Thunderbolt 850 W Plus, Thermaltake Toughpower Grand TPG-850M, Cooler Master Silent Pro Hybrid 850 W, Antec High Current Pro 850 W

Na panelu modularnego okablowania znajdziemy sześć złączy PCI-E w kolorze czerwonym oraz cztery czarne gniazda dla pozostałego okablowania.

Zasilacze na wagę złota - test Thortech Thunderbolt 850 W Plus, Thermaltake Toughpower Grand TPG-850M, Cooler Master Silent Pro Hybrid 850 W, Antec High Current Pro 850 W

Na spodzie umieszczono tabliczkę ze specyfikacja prądową.

 

Okablowanie

Tak jak w zasilaczu Thortech Thunderbolt Plus główna wiązka ATX 24-pin wykonana jest z prze­wo­dów 16 AWG (Ame­ri­can Wi­re Gu­age, niższy numer oznacza większy przekrój). Uwagę zawraca wtyk do płyty głównej, który jest nierozłączalny (ma 24 piny, a nie 20+4). Reszta kabli oparta jest o przewody 18 AWG. Okablowanie znaj­du­je się w wy­so­kiej ja­ko­ści oplo­cie, któ­ry za­koń­czo­ny jest opa­ską za­ci­sko­wą oraz ko­szul­ką ter­mo­ kurczliwą. Dobrym rozwiązaniem jest dodanie osobnej przejściówki Molex->FDD. Wtyczki są odpowiednio oznaczone tasiemkami z opisem. Toughpower Grand posiada sześć pojedynczych przewodów PCI-E, wiec bez problemu zasilimy trzy karty graficzne.

Pojedyncze okablowanie PCI-E niektórzy z Was mogą uznać za wadę, argumentując to większą ilością dodatkowych przewodów. Naszym zdaniem pojedyncze okablowanie ma wielką zaletę, ponieważ podłączenie dwóch osobnych wiązek do karty graficznej spowoduje mniejsze straty energii na przewodach, a co za tym idzie - mniejszy pobór prądu (przewody są mniej obciążone i przy dużych obciążeniach GPU nie nagrzewają się).

Zasilacze na wagę złota - test Thortech Thunderbolt 850 W Plus, Thermaltake Toughpower Grand TPG-850M, Cooler Master Silent Pro Hybrid 850 W, Antec High Current Pro 850 W

Na przewodach zasilających karty graficzne producent dodał filtry EMI (Electromagnetic interference), które mają na celu tłumienie zakłóceń elektromagnetycznych.

Zasilacze na wagę złota - test Thortech Thunderbolt 850 W Plus, Thermaltake Toughpower Grand TPG-850M, Cooler Master Silent Pro Hybrid 850 W, Antec High Current Pro 850 W

Zasilacze na wagę złota - test Thortech Thunderbolt 850 W Plus, Thermaltake Toughpower Grand TPG-850M, Cooler Master Silent Pro Hybrid 850 W, Antec High Current Pro 850 W

Thermaltake względem Thortech zastosował dłuższe kable przymocowane na stałe, jednak ucierpiało na tym okablowanie modularne.

 

Wnętrze

Zasilacze na wagę złota - test Thortech Thunderbolt 850 W Plus, Thermaltake Toughpower Grand TPG-850M, Cooler Master Silent Pro Hybrid 850 W, Antec High Current Pro 850 W

Za chło­dze­nie za­si­la­cza od­po­wia­da 140mm wen­ty­la­tor sygnowany logo producenta, mo­del TT-1425 wykorzystujący łożysko kulkowe (ball be­aring), które za­pew­nia śred­ni czas bez­a­wa­ryj­nej pra­cy (MTBF) na poziomie 120 000 go­dzin.

Zasilacze na wagę złota - test Thortech Thunderbolt 850 W Plus, Thermaltake Toughpower Grand TPG-850M, Cooler Master Silent Pro Hybrid 850 W, Antec High Current Pro 850 W

Wnętrze zasilacza utrzymane jest w czarnej tonacji. Widzimy trzy radiatory sporych rozmiarów o stosunkowo dużej powierzchni oddawania ciepła. W oczy rzucają się dwa duże kondensatory i cewka układu PFC. Rzeczywistym producentem jest firma Sirtec. Można powiedzieć, że Toughpower Grand i Thunderbolt Plus korzystają z tego samego projektu (czyli konstrukcyjnie są takie same).

 

Wnętrze - strona pierwotna

Zasilacze na wagę złota - test Thortech Thunderbolt 850 W Plus, Thermaltake Toughpower Grand TPG-850M, Cooler Master Silent Pro Hybrid 850 W, Antec High Current Pro 850 W

Etap fil­tro­wa­nia jest bar­dzo do­bry. W je­go skład wcho­dzą czte­ry kon­den­sa­to­ry ce­ra­micz­ne ty­pu Y (nie­bie­ski ko­lor) z czego dwa znajdują się bezpośrednio na wtyku zasilania, dwa kon­den­sa­to­ry po­lie­stro­we me­ta­li­zo­wa­ne ty­pu X oraz dwie cew­ki z rdze­niem fer­ry­to­wym i warystor (MOV). W ni­skiej ja­ko­ści za­si­la­czach fil­tra­cja na stro­nie pier­wot­nej wy­glą­da bar­dziej ubo­go. Zwy­kle usu­wa­na jest pierw­sza cew­ka oraz MOV (Me­tal-Oxi­de Va­ri­stor). Za pro­sto­wa­nie prą­du od­po­wia­da­ją dwa po­łą­czo­ne rów­no­le­gle most­ki pro­stow­ni­cze TS15P05G. Ta­kie po­su­nię­cie po­win­no od­cią­żyć most­ki, a za­ra­zem zmniej­szyć stra­ty ener­gii. Mak­sy­mal­ny prąd wy­no­si 15 A, przy temperaturze do 110 stopni Celsjusza.

Zasilacze na wagę złota - test Thortech Thunderbolt 850 W Plus, Thermaltake Toughpower Grand TPG-850M, Cooler Master Silent Pro Hybrid 850 W, Antec High Current Pro 850 W

Na stronie pierwotnej umieszczone zostały dwa japońskiej produkcji kondensatory marki Nippon Chemi-Con o pojemności 470 µF, 400 V certyfikowane do pracy przy maksymalnej temperaturze 105 stopni Celsjusza. Kondensatory zostały połączone równolegle, dzięki temu zwiększono pojemność do 940 µF.

Zasilacze na wagę złota - test Thortech Thunderbolt 850 W Plus, Thermaltake Toughpower Grand TPG-850M, Cooler Master Silent Pro Hybrid 850 W, Antec High Current Pro 850 W

Układ aktywnego PFC wykorzystuje tranzystory MOSFET SPW24N60C3, które charakteryzują się niskim parametrem zwanym RDS(on) na poziomie 160 mΩ. Oznacza to, że tranzystory będą mniej tracić energii, co przekłada się na wyższą sprawność zasilacza. Takie same tranzystory są wykorzystywane w sekcji przełączania.

Zasilacze na wagę złota - test Thortech Thunderbolt 850 W Plus, Thermaltake Toughpower Grand TPG-850M, Cooler Master Silent Pro Hybrid 850 W, Antec High Current Pro 850 W

Układ scalony CM6800, który widać na zdjęciu powyżej, odpowiedzialny jest za kontrolę aktywnego PFC oraz PWM.

 

Wnętrze - strona wtórna

Na stronie wtórnej także znajdziemy wysokiej jakości japońskie kondensatory firmy Chemi-Con certyfikowane do pracy przy maksymalnej temperaturze 105 stopni Celsjusza.

Zasilacz, korzysta z układów DC-DC, oznacza to, że linie +3,3 V oraz +5 V są generowane przez dwa oddzielne moduły konwertujące napięcie +12 V na mniejsze wartości.

Zasilacze na wagę złota - test Thortech Thunderbolt 850 W Plus, Thermaltake Toughpower Grand TPG-850M, Cooler Master Silent Pro Hybrid 850 W, Antec High Current Pro 850 W

Należy nadmienić, iż sekcja prostowania jest oparta o tzw. synchroniczny prostownik, więc diody prostownicze zostały zastąpione tranzystorami w celu zwiększenia wydajności i efektywności. W tym celu wykorzystano osiem tranzystorów MOSFET AOT480 o niskim współczynniku RDS(on) na poziomie 4,5 mΩ (im mniej tym lepiej).

Zasilacze na wagę złota - test Thortech Thunderbolt 850 W Plus, Thermaltake Toughpower Grand TPG-850M, Cooler Master Silent Pro Hybrid 850 W, Antec High Current Pro 850 W

Moduły DC-DC analogicznie do zasilacza Thortech oparto o cztery tranzystory MOSFET IPD060N03L oraz kontrolerze PWM APW7073, który posiada zabezpieczenia takie jak UVP i OCP i POR (Power-On-Reset).

Zasilacze na wagę złota - test Thortech Thunderbolt 850 W Plus, Thermaltake Toughpower Grand TPG-850M, Cooler Master Silent Pro Hybrid 850 W, Antec High Current Pro 850 W

Stro­na wtór­na jest mo­ni­to­ro­wa­na przez układ PS223 (bliźniaczy do tego zastosowanego w Thortech Thunderbolt Plus 850 W), któ­ry znaj­du­je się po dru­giej stro­nie lu­to­wa­nej pio­no­wo PCB. Układ posiada cztery kanały: po jednym dla linii +3,3 V i 5 V oraz dwa kanały dla linii +12 V, dla przypomnienia, zasilacz posiada jedną mocną szynę +12 V. Ob­słu­gu­je on ta­kie za­bez­pie­cze­nia jak:

 • UVP - zabezpieczenie podnapięciowe, uaktywnia się przy zbyt niskim napięciu przewodowym i powoduje wyłączenie zasilacza.
 • SCP - zabezpieczenie zwarciowe, w części wtórnej zasilacza zapobiega uszkodzeniu zasilacza oraz komponentów systemu komputerowego.
 • OVP - zabezpieczenie nadmiarowo-napięciowe uaktywnia się przy zbyt wysokim napięciu przewodowym i powoduje wyłączenie zasilacza.
 • OPP - zabezpieczenie uaktywnia się, gdy całkowita wydajność jest wyższa niż podane w specyfikacji obciążenie maksymalne (zabezpieczenie przeciążeniowe).
 • OTP - zasilacz wyłącza się automatycznie w przypadku pracy przy zbyt wysokiej temperaturze (zabezpieczenie termiczne).
 • OCP - zasilacz wyłącza się automatycznie, jeżeli obciążenie pojedynczych przewodów przekracza pewną granicę (zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe).

 

Rozkład napięć

Thermaltake Toughpower Grand TPG-850M oferuje jedną mocną linię +12 V. Istotną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę jest fakt, iż z linii +12 V możemy uzyskać pełną moc deklarowaną przez producenta tj. 850 W. Oczywiście uznajemy to za ogromną zaletę. Z uwagi, że zasilacz posiada jedną linię +12 V nie mamy zastrzeżeń co do jej dystrybucji.

Zasilacze na wagę złota - test Thortech Thunderbolt 850 W Plus, Thermaltake Toughpower Grand TPG-850M, Cooler Master Silent Pro Hybrid 850 W, Antec High Current Pro 850 W

Nawigacja

Pierwsza Następna  
  Następna Ostatnia
 • Aquatuning.pl
 • Enermax
 • Intel Corporation
 • Zotac
 • Chieftec
 • BenQ
 • Cenowarka.pl
 • Asus
 • Cooler Master
 • XFX
 • Seagate
 • Gigabyte