Overclock.pl » Testy i recenzje » Test 62 past termoprzewodzących - co warto kupić, a czego się wystrzegać?

Opłacalność2014-11-24 09:30:00 |  Łukasz Sierant (sido107)

Przed zakupem nowego związku termicznego zastanawiamy się, który jest najbardziej opłacalny przy zachowaniu względnie wysokiej wydajności. W związku z tym wykonaliśmy zestawienie uwzględniające cenę za 1g materiału termoprzewodzącego. Wybraliśmy tylko najpopularniejsze pojemniki od 2,5 g do 6 g, dlaczego takie? Ze względu na wysoką cenę raczej nikt nie kupuje wydajnej pasty w pojemniku 30g (MX-4 to koszt ok. 70-80zł), z drugiej strony nie warto płacić kilka złotych za 0,5 g związku, który nie dość że jest mało wydajny to starczy go raptem na jedną czy dwie aplikacje.

Związki termiczne, których koszt za 1 g wynosi 0,00zł są niedostępne w sprzedaży. Oznacza to, iż w ich posiadanie możemy wejść jedynie wraz z układem chłodzenia.  

Na wy­kre­sie wy­jąt­ko­wo zna­la­zła się do­dat­ko­wo pa­sta Arc­tic Si­lver Ce­ra­mi­que i Ceramique 2 w ponad 20 gra­mo­wych strzy­kaw­kach. Ciężko także się dostosować do wykresu niektórym pastom od AG TermoPasty, gdzie niektóre z nich (pasta silikonowa H, pasta HP pasta HPX) często sprzedawane są nawet w 1 kg pojemnikach. Stąd też, dla past HP i HPX wzięliśmy pod uwagę pojemniki 100 gram. W zestawieniu nie braliśmy pod uwagę past w sprayu.

Najwięcej trzeba zapłacić za Coollaboratory Liquid Ultra, NT-H1, pasty od Antec Formula 6 i Formula 7, IC Diamond 24 Crat, Gelid GC-Extreme, AG Extreme oraz pasty Prolimatech.

Pa­sty ter­mo­prze­wo­dzą­ce do 3zł za gram związ­ku uwa­ża­my za opła­cal­ny za­kup, do 6zł śred­nio opła­cal­ny, na­to­miast po­wy­żej 6zł ma­ło opła­cal­nym za­ku­pem. Jed­nak za­nim okre­śli­my cał­ko­wi­ty koszt za­ku­pu na­le­ży wziąć pod uwa­gę wy­daj­ność oraz ilość związ­ku.

Na wykresie nie uwzględnione są AG TermoSpraye, ponieważ nie jesteśmy w stanie określiś ile znajduje się związku termicznego w pojemniku o pojemności 100 ml.  

Nawigacja

Pierwsza Następna  
  Następna Ostatnia
 • Enermax
 • Cenowarka.pl
 • Cooler Master
 • BenQ
 • Intel Corporation
 • Seagate
 • Zotac
 • Gigabyte
 • Asus
 • Chieftec
 • XFX
 • Aquatuning.pl