Overclock.pl » Testy i recenzje » Radeon HD7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach

Kilka słów o układzie graficznym2012-12-29 20:43:00 |  Michał Lytek (Michael)

Ser­cem Ra­de­ona HD 7870 jest układ gra­ficz­ny o na­zwie ko­do­wej Pitcairn XT. Skła­da się on aż z 2,8 mld tran­zy­sto­rów, zaj­mu­jąc po­wierzch­nię 212 mm2. Wy­ko­na­no go w 28nm pro­ce­sie pro­duk­cji, a je­go ze­gar ty­ka 1000 mi­lio­nów ra­zy na se­kun­dę. Stan­dar­do­wo łą­czo­ny jest za po­mo­cą 256-bi­to­wej szy­ny do 2GB pa­mię­ci GDDR5 o tak­to­wa­niu 1200 MHz, co daje przepustowość na poziomie 153,6 GB/s.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Jak na układ z rodziny HD7000 przystało, wykorzystuje on nową architekturę o nazwie GCN (Graphics Core Next). Została ona stworzona z myślą o obliczeniach niezwiązanych z renderowaniem grafiki i właśnie głównie w tym aspekcie zostały poczynione optymalizacje względem starzej architektury VLIW4. Nie znaczy to jednak, że zupełnie zapomniano o graczach - nic bardziej mylnego. Inżynierowie AMD opracowali teselator 9-tej generacji, który względem poprzedniej serii HD6900 oferuje znaczący wzrost wydajności:

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Oprócz tego układy oparte na GCN potrafią operować nowymi algorytmami powiązanymi z MLAA (Morphological Anti-Aliasing) i SSAA (Sparse Grid Supersample Anti-Aliasing), które są odpowiedzialne za wygładzanie krawędzi w grach. Mamy także obsługę PRT (Partially Resident Textures), która polega na lepszym zarządzaniu teksturami umieszczanymi w pamięci operacyjnej. Wykorzystanie PRT pozwoli na mniejsze zapotrzebowanie pojemności pamięci i stosowanie tekstur o większej rozdzielczości, jednak z tej nowości w głównej mierze mogą skorzystać programiści.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Mamy także wiele innych technologii, jak PCIe 3.0 czy wsparcie dla wyświetlaczy UHD, jednak najważniejszą z nich jest ZeroCore Power - funkcjonalność ta pozwala na obniżenie zużycia energii w spoczynku do mniej niż 5 W! Oczywiście warunkiem jest tzw. stan głębokiego uśpienia, czyli moment, kiedy wyświetlacz przechodzi w stan czuwania.

Radeon HD 7870 w siedmiu niereferencyjnych smakach...

Sam układ Pitcairn XT składa się z 20 bloków Compute Units, co daje łączną liczbę 1280 procesorów strumieniowych. Oprócz tego mamy 32 jednostki ROP oraz 80 TMU, co w połączeniu z dużą przepustowością podsystemu pamięci owocuje wysoką ogólną wydajnością układu. Zużycie energii podczas obciążanie szacowane jest na ok. 175 W, w związku z tym karty wyposażane są w dwa gniazda PEG 6-pin.

Nawigacja

 
  Następna Ostatnia
 • Aquatuning.pl
 • Cooler Master
 • Enermax
 • BenQ
 • Intel Corporation
 • Chieftec
 • Seagate
 • Zotac
 • Asus
 • XFX
 • Gigabyte
 • Cenowarka.pl