Overclock.pl » Testy i recenzje » Fractal Design Core 2500 - mniej ale lepiej?

Testy i garść przemyśleń2015-06-29 10:46:59 |  Kamil Zieliński (Kapitan)

Producent zamontował dwa śmigiełka, co jest już od dłuższego czasu standardem w tym przedziale cenowym, a sporo nawet tańszych konstrukcji, jak Zalman Z3 Plus, ma wewnątrz trzy wentylatory. Zostały jeszcze dwa wolne miejsca na dachu, jedno z przodu, jedno na bocznej ściance i teoretycznie - jeśli masz bardzo krótki zasilacz, to dasz radę upchnąć jeszcze jedno śmigiełko na dole.

Cena zakupu "brakujących" wentylatorów i to nawet w ekonomicznej wersji, czterech dodatkowych tanich śmigiełek, podniesie cenę o 80 zł, czyli ponad 30% ceny obudowy. To pozwala na zakup znacznie bardziej wypasionych konstrukcji. Dlatego mało kto zdecyduje się na taki dodatkowy wydatek. W tej sytuacji przydała by się możliwość zaślepienia zbędnych otworów wentylacyjnych, albo chociaż filtr przeciwkurzowy.

Fractal 2500 musi więc konkurować z dostępnymi w tej cenie rywalami, którzy są więksi, często wyposażeni w większą ilość wentylatorów i lepsze dodatki jak panel I/O z kontrolerami obrotów wentylatorów. Nadrabia za to jakością. To na razie koniec przemyśleń, jak radzi sobie obudowa z wentylacją rozgrzanego sprzętu.

Platforma testowa

 

Procedura testowa

Postanowiłem wykonać testy w trzech wariantach rozmieszczenia wentylatorów wewnątrz konstrukcji.

 • Pierwszy wariant jest tym domyślnie zaplanowanym przez producenta, czyli po jednym wentylatorze z przodu i z tyłu. 
 • Drugą opcją będzie przełożenie wentylatora z przodu konstrukcji na dach obudowy. Przewiduję, że ta opcja okaże się wydajniejsza niż fabryczna. 
 • Trzecią modyfikacją będzie test z dodanym do wariantu drugiego wentylatorem Noiseblocker Ultra Quiet XL1, zamontowanym z przodu obudowy.

Sprzęt obciążono programem OCCT 4.4.1, wy­ko­nu­jąc test Po­wer Sup­ply. Do spraw­dze­nia tem­pe­ra­tur wy­ko­rzy­sta­łem naj­now­szą do­stęp­ną wer­sję HWMo­ni­tor. Tem­pe­ra­tu­ra oto­cze­nia wy­no­si­ła 21 stop­ni. Ob­ro­ty wen­ty­la­to­rów kar­ty gra­ficz­nej zo­sta­ły usta­wio­ne na sztyw­no, do war­to­ści 40%, pro­gra­mem MSI After­bur­ner. Rów­nież ob­ro­ty wen­ty­la­to­ra chło­dzą­ce­go pro­ce­sor zo­sta­ły usta­wio­ne na sztyw­no, po­przez dostarczenie mu napięcia 12V.

Naj­pierw plat­for­mę roz­grza­łem 20 mi­nu­to­wym te­stem, póź­niej kom­pu­ter do­stał kil­ka­dzie­siąt mi­nut na prze­wen­ty­lo­wa­nie się i usta­bi­li­zo­wa­nie tem­pe­ra­tur pod­czas pra­cy z ni­ską pręd­ko­ścią ob­ro­to­wą wen­ty­la­to­rów. Wów­czas od­czy­ta­łem tem­pe­ra­tu­ry i uru­cho­mi­łem ko­lej­ny 20 mi­nu­to­wy test, po któ­rym po­wtór­nie zanotowałem tem­pe­ra­tu­ry.

Na­stęp­nie ob­ro­ty fa­brycz­nych wen­ty­la­to­rów zo­sta­ły usta­wio­ne na mak­si­mum. Plat­for­ma do­sta­ła czas na prze­wen­ty­lo­wa­nie się. Po po­wtór­nym usta­bi­li­zo­wa­niu się tem­pe­ra­tur, test zo­stał po­no­wio­ny. Procedura została powtórzona dla dwóch pozostałych wariantów rozmieszczenia wentylatorów. Wy­ni­ki pre­zen­tu­ją ta­be­le:

Standardowa konfiguracja wentylatorów - obroty minimalne

Standardowa konfiguracja wentylatorów - obroty maksymalne

 

W dwóch dodatkowych wariantach testowych, zrezygnowaliśmy ze spisywania temperatur w stanie spoczynku. Różnice były na poziomie błędu pomiarowego.

 

Dwa wentylatory wyciągające powietrze z obudowy

Trzy wentylatory

 

Wnioski

Tak jak przewidywałem, przełożenie wentylatora w górną część obudowy pozwoliło trochę obniżyć temperaturę procesora, jednocześnie nieznacznie wzrosła temperatura karty graficznej. Jeśli macie gorącą kartę graficzną, lepiej zostawić wentylator na miejscu, a gdy liczy się niższa temperatura wokół procesora, to proponuję zmienić lokalizację wentylatora. W większości nowych konfiguracji lepiej sprawdzi się ta druga opcja, gdyż karty graficzne są coraz bardziej energooszczędne i chłodne. Dodatkowy wentylator, wyciągający gorące powietrze z obudowy, powinien sprawić, że ten chłodzący procesor będzie mógł pracować wolniej, a co za tym idzie także ciszej. W tym miejscu chciałbym pochwalić kulturę pracy zastosowanych przez Fractal wentylatorów. Jest to jedna z niewielu obudów, przy której można normalnie pracować, gdy wentylatory są rozkręcone na maksa. Wydajność systemu wentylacji może okazać się niewystarczająca tylko w najgorętsze dni lata, gdy temperatura w pomieszczeniu mocno przekrocza 25 stopni, a w komputerze zamknęliście podkręcony procesor i gorącą kartę graficzną.

Świetne rezultaty przyniosła instalacja dodatkowego wentylatora. Jeśli Wasz sprzęt długo pracuje pod obciążeniem, warto zadbać o jeszcze jeden wentylator.

Nawigacja

Pierwsza Następna  
  Następna Ostatnia
 • Gigabyte
 • Cooler Master
 • Zotac
 • Asus
 • Chieftec
 • Seagate
 • Intel Corporation
 • Cenowarka.pl
 • Aquatuning.pl
 • Enermax
 • XFX
 • BenQ